SK | EN | DE

Sídlo združenia a údaje o združení

 • Združenie za práva zvieratBudyšínska 10/A
  831 03 Bratislava
  IČO: 42262640

  Diana Truchlíková - predseda (kontakt pre médiá)
  0918 325 228

  Korešpondenčná adresa

 • ZZPZ
  P. O. BOX 85
  953 01 Zlaté Moravce

  Bankové spojenie

 • Transparentný účet5045910916/0900
  IBAN: SK37 0900 0000 0050 4591 0916
  SWIFT: GIBASKBX
  Určený na financovanie kastračného programu

 • Účet združenia3031887453/0200
  IBAN: SK85 0200 0000 0030 3188 7453
  SWIFT: SUBASKBX
  Určený na financovanie združenia

 • Český účet3546806309/0800
  Určený na financovanie kastračného programu - pre obyvateľov ČR

 • PayPalpredseda@zzpz.sk

Kontakt

Partneri